สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

       สำนักช่างสิบหมู่ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4821084,02-4821362,02-4821362

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)จังหวัดนครปฐม

       ตั้งอยู่ริมถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา เป็นงานศิลปะไทยโบราณ "ช่างสิบหมู่" หมายถึง กลุ่มช่างผู้ทำงานด้วยฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยโบราณ เช่น ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างปั้น ช่งปูน ช่างปูน ช่างรัก ช่างหุ่น ช่างบุ ช่างกลึง เเละช่างหล่อ ซึ่งภายในศูนย์ได้จัดแสดงผลงานของนักศึกษาเพาะช่างไว้ให้ชม และยังมีสินค้าของที่ระลึกที่ทำจากนักศึกษาฝีมือของนิสิต-นักศึกษา

       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4313623 กด 12,02-4313623 กด 14, Fax. 02-4312634